Pneumokokvaccination

OBS: Pneumokok vaccinerne er desværre i restorder og forventes først hjemme igen i feb. 2021!

Sundhedsstyrelsen tilbyder nu gratis pneumokok vaccination til personer der opfylder følgende kriterier:

1) Ældre > 65 år

2)Personer som har en af følgende kroniske sygdomme:

 • Personer der mangler milten.
 • Personer med  påvirket respiration grundet nedsat muskelkraft.
 • Personer med medfødt/erhvervet immundefekt.
 • Personer med liqurlækage.
 • Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
 • Personer med Cochlear implantation.
 • Personer med stamcelletransplantation eller organtransplantation.

3) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:

 • Personer med cyanotiske hjeretsygdomme.
 • Personer med hjerteinsufficiens.
 • Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
 • Personer med kronisk lungelidelse (f.ex cystisk fibrose).
 • Personer med respirationsinsufficiens.
 • Personer med med nefrotisk syndrom.
 • Personer med immundefekter, exkl agammaglobulinæmi og SCID.

4) Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

 

Kontakt venligst klinikken mhp. tidsbestilling.