Influenzavaccination

Influenzavaccination 1/10 – 31/12 til sæson 2018/2019 

Du kan møde op i sekretariatets åbningstid og få din influenzavaccine uden at bestille tid.

 

GRATIS TIL ALLE DER OPFYLDER FØLGENDE:

 -alle over 65 år

-førtidspensionister

-kronisk syge

-svært overvægtige (BMI >40)

-gravide >12 uger (kan vaccineres til og med 28/2-17, ring til os)

-personer med immundefekter og deres husstandskontakter (kan vaccineres til og med 28/2-17)

-samboende med alvorligt syg person

-alle andre kr. 200,-

Husk at medbringe sygesikringskort.